Đơn giản và tối đa hóa tiết kiệm là những điều dễ nhận thấy nhất trong các bữa tiệc tổng kết vào dịp cuối năm tại Nga.