Kể từ khi Tidjane Thiam chính thức trở thành CEO Credit Suisse, giá cổ phiếu ngân hàng này đã mất gần 60% giá trị.