Nhiều doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Trung Quốc đã tìm được đối tác phù hợp để xuất khẩu các sản phẩm như gạo, thủy sản đông lạnh, thực phẩm chế biến cung cấp cho thị trường Trùng Khánh (Trung Quốc) trong thời gian tới.