Mỹ, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản đã công bố một quan hệ đối tác để đương đầu với việc dư thừa sản lượng và chuyển giao công nghệ bắt buộc.