Khi tổ chức có thể xác định giá trị và thu nhập tiềm năng của thương hiệu nên họ có thể mua và bán nó trên thị trường. Tuy nhiên, giá trị thực của thương hiệu hầu là do người tiêu dùng mang lại. Nếu họ đánh giá thương hiệu thấp thì giá trị của thương hiệu sẽ giảm và ngược lại. Với cách tiếp cận này thì giá trị thương hiệu sẽ gồm hai phần: (1) giá trị cảm nhận, và (2) giá trị tài chính.