Với doanh thu năm hơn 35 tỷ USD, Mars là một trong những công ty thuộc sở hữu gia đình lớn nhất thế giới.