Tuyên bố Panmunjom về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên mang lại nhiều tích cực đối với kinh tế Hàn Quốc và Triều Tiên.