Glassdoor vừa công bố báo cáo về những công việc tốt nhất tại Mỹ trong năm 2016. Trong số 25 công việc hàng đầu thì có đến 10 công việc thuộc về ngành công nghệ, giống năm ngoái và hơn bất kỳ ngành công nghiệp nào khác.