Bằng cách thu thập dữ liệu từ điện thoại thông minh, các nhà khoa học Mỹ thống kê được mức độ vận động của người dân các nước dựa trên số bước chân trung bình mỗi ngày.