Một đồng NDT yếu sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn, phần nào giảm thiểu ảnh hưởng từ các biện pháp thuế quan của Mỹ lên lượng hàng hóa nhập khẩu nhiều tỷ USD từ Trung Quốc.