Trong khuôn khổ đàm phán TPP,Việt Nam, Canada và Mỹ cân nhắc xóa bỏ thuế quan đối với xe hơi Nhật Bản trong vòng 10—20 năm tới.