Ngành dệt may của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ cao, tuy nhiên ngành này đang phải đóng thuế nhiều hơn các nước TPP vào Mỹ, Phó trưởng đoàn đàm phán TPP của Việt Nam Lương Hoàng Thái cho biết.