Thuế xăng dầu cao nhất 8.000 đồng/lít: Diễn biến mới từ Bộ Tài chính; Tập đoàn Pháp mở nhà máy phô mai “Con bò cười” ở Việt Nam; Bộ Chính trị đã giao Chính phủ lập ban tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; Đề xuất nghiêm cấm tiếp nhận ô tô cho cá nhân dưới hình thức biếu, tặng