Bộ Tài chính dự kiến thay biểu thuế suất thuế tài nguyên khoáng sản từ ngày 1/1/2016. Trong đó, thuế suất đối với dòng kim loại quý như vàng, bạch kim và bạc có thể sẽ tăng thêm 2%.