19% các doanh nghiệp (DN) đánh giá cán bộ thuế tận tình chu đáo. Như vậy, tỉ lệ còn lại mới hoàn thành phận sự của mình, thậm chí có thể gây nhũng nhiễu cho DN.