Đề xuất điều chỉnh mạnh thuế ôtô chưa nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội...