Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất liên tục kiến nghị với 2 cơ quan là Bộ Tài chính và Bộ Công thương về việc “cần tiếp tục điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu của diesel và Jet A1.