Đó là kết quả nghiên cứu từ nhiều công ty dịch vụ nội dung Internet công bố tại hội thảo “Go mobile first” do Hiệp hội mobile marketing toàn cầu MMA vừa tổ chức tại Việt Nam.