Các hộ kinh doanh trên Facebook có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ đóng thuế cao nhất đến 5%, theo hướng dẫn từ phía cơ quan thuế khi triển khai kế hoạch thu thuế đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức thương mại điện tử.