Đại diện nhiều cơ quan báo đài quốc tế lên tiếng kêu gọi bảo vệ nguồn nước vì sự phát triển bền vững toàn lưu vực sông Mê Kông.