Một số vướng mắc về chuyển khoản thanh toán qua tài khoản cá nhân thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH John Richard Việt Nam vừa được Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 15603/CT-TTHT.