Chiều 5-11, tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.