Số tỷ phú mới gia nhập danh sách người giàu năm 2016 của Tạp chí Forbes là 198 người (giảm 92 người so với năm 2015), trong đó có 97 tỷ phú mới đến từ châu Á, riêng Trung Quốc đã chiếm tới 70 người.