Ông Nguyễn Văn Liêm, tổ hợp tác bưởi da xanh Lương Phú (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) cho biết, hiện nay có việc thương lái vào nhà vườn cắt bưởi non để thu mua.