Có bằng đại học, thậm chí tốt nghiệp thủ khoa nhưng nhiều bạn trẻ vẫn rơi vào trạng thái không có việc làm, hoặc đang chật vật để xin việc.