Muốn thu hút thêm khách du lịch và kéo dài thời gian khách lưu trú tại TP, TP.HCM cần phải có những sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc. Muốn vậy cần phải dày công đầu tư và cần sự đồng lòng từ doanh nghiệp đến cơ quan quản lý.