Liên quan tới vụ việc hàng loạt sản phẩm đã được Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) thông báo cho phép lưu hành nhưng chưa đủ điều kiện, chưa đáp ứng yêu cầu hồ sơ theo quy định được báo chí “khui ra” mới đây, Tổng cục Thủy sản đã công bố danh sách 139 doanh nghiệp bị thu hồi sản phẩm, song không hề đề cập tới danh sách sản phẩm cụ thể.