Các nhà đầu tư (NĐT) dành nhiều sự quan tâm đối với các dự án cơ sở hạ tầng (CSHT) tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả trong việc hoạch định các dự án là điều khiến họ e dè.