Các cuộc đình công diễn ra trong thời gian qua đang làm gia tăng áp lực lên Chính phủ Pháp, vốn đã chịu nhiều chỉ trích từ người dân do liên quan đến dự luật cải cách lao động mà họ cho là có lợi cho giới chủ hơn người lao động.