Nhờ thu lãi lớn nên tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông của doanh nghiệp này luôn cao ngất ngưởng.