Với các quy định mới của Thông tư 200, dự báo BCTC năm 2015 của không ít DN sẽ xảy ra tình trạng chuyển từ lãi sang lỗ, kéo theo đó là danh mục cổ phiếu được phép giao dịch ký quỹ (margin) bị thay đổi.