Châu Âu là nơi nhập khẩu hoa cắt cành đứng đầu thế giới. Để xuất khẩu hoa vào thị trường EU, người xuất khẩu cần biết một số thông tin cơ bản như sau: