Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) đã nói như vậy với báo chí bên lề Quốc hội về tân Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng vừa được Quôc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng với tỉ lệ tán thành cao.