Giá thép công nghiệp đã tăng 20% từ đầu quý III đến nay. Dự báo nhiều khả năng giá thép trong nước và thế giới sẽ tăng tiếp.