Một số công ty Thái đã hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường bia Việt Nam cách đây hơn năm năm.