Chương trình Tháng khuyến mãi thường niên (tháng 9) trên toàn TP.HCM đã đến. Năm nay, chương trình kéo dài đến tận tháng 12 đồng thời tăng mạnh về quy mô với hơn 2.000 doanh nghiệp và hơn 4.000 hộ kinh doanh cá thể tham gia khoảng 6.200 điểm bán, tăng gần 2.000 điểm bán so với cùng kỳ năm ngoái.