Khi nhắc đến thời trang công sở Việt Tiến đó không chỉ là câu chuyện về quần áo mà đó là câu chuyện về cả một hành trình dài phấn đấu, thấu hiểu.