Thế hệ những người giàu có nhất nước Nga đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề trong bối cảnh thị trường rối loạn, đẩy nhanh quá trình chấm dứt kỷ nguyên thống trị thế giới của họ