Trên toàn cầu, 2/3 số sân bay đang thua lỗ, đặc biệt tỷ lệ này lên tới 75% tại Trung Quốc và 90% tại Ấn Độ.