Hôm 28/3, tờ Wall Street Daily dẫn bình luận của chuyên gia kinh tế có tiếng của Mỹ, ông Carl Delfeld, cho rằng, tăng trưởng Trung Quốc trong 30 năm qua đã đến hồi kết khi công thức cơ bản cho sự phát triển đã không còn tác dụng.