BlackRock, quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới, đối mặt với thách thức nặng nề kể từ khi mua lại quỹ đầu tư chỉ số ETF từ Barclays năm 2009.