Thiếu niềm tin vào hệ thống tài chính, chi phí dịch vụ tài chính quá đắt, khó khăn về giấy tờ khi mở tài khoản, địa điểm tiếp cận dịch vụ tài chính quá xa nơi ở của người dân... là những rào cản khiến mục tiêu thanh toán không tiền mặt ở Việt Nam vẫn diễn ra khá ì ạch trong suốt thời gian qua.