Gần 20 năm trước đây, nhắc đến xúc xích, người ta sẽ nghĩ ngay đến Vissan. Giờ đây, thị trường có thêm nhiều thương hiệu mới như Đức Việt, CP, Dabaco, Việt Hương, Sài Gòn…