Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2016, xi măng và clinker của Việt Nam xuất khẩu đạt 7,12 triệu tấn, giá trị xuất khẩu xi măng thu về 260,63 triệu USD, giảm 0,7% về lượng và 15,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.