Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam và là thị trường quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi.