Từ những khởi đầu khiêm tốn, thị trường trái phiếu các nước ASEAN đã phát triển mạnh những năm gần đây.