Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục hải quan, 4 tháng đầu năm 2016 xuất khẩu hạt điều sang các thị trường đạt 688,05 triệu USD, tăng 13,38% so với cùng kỳ năm 2015.