Ngày hôm qua lãi suất trên thị trường tiền tệ Trung Quốc đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 13 tháng.