Mang lại lợi nhuận cao, tốc độ tăng trưởng luôn ở mức 2 con số khiến nhóm sản phẩm sữa chua ngày càng hấp dẫn doanh nghiệp tham gia.