Hiện tại, WisePass có 325 hội viên và gần 6.000 lần sử dụng, với 1.300 lần sử dụng chỉ trong tháng 9.